Polityka prywatności

§1 Ochrona danych osobowych - polityka prywatności

1.       Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.       Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

3.       
Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Superlazienka.pl, są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).

4.       Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: zamowienia@superlazienka.pl

5.       Dane Klientów  którzy dokanali rejestracji oraz Klientów  którzy nie dokanali rejestracji nie są udostępniane ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora Sklepu do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie lub powierzenie takie jest niezbędne do realizacji zamówień i obsługi transakcji.  

6.       W ramach obsługi Klienta jego dane osobowe mogą być przekazywane do firmy właściwej dla danego etapu realizacji zamówienia. Frimy realizujące poszczególne etapy:
         - obsługa kurierska (DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa),
         - obsługa systemu płatności online (eCard S.A. ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk),
         - porównywarka cen produktów Ceneo (Grupa Allegro Sp. z o.o., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań),
         - serwis opinii Opineo (Opineo Sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław),


5.       Administratorem danych jest firma:

                Superłazienka.pl Sp. z o.o.
                 ul. Kasztelańska 4
                 62-030 Luboń
                 NIP: 783-16-88-988
                 REGON: 302124895

6.       Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. ?cookies? (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za  ułatwienie dostępu Klientom do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.