Regulamin

Właścicielem sklepu Superlazienka.pl jest:

Vinti Consulting Group Sp. z o.o.
ul. Kasztelańska 4, 62-030 Luboń
NIP: 783-16-88-988 REGON: 302124895
Zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422951

1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.
2. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w PLN.
3. W przypadku towarów ze statusem "na zamówienie", realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłacie 50% zaliczki.
4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

§2 Zamówienie

1.Zamówienie może złożyć, każda pełnoletnia osoba.

2.Zamówienie można składać za pomocą formularza zamówienie na stronie Superlazienka.pl lub pocztą elektroniczną.

3.Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest określenie rodzaju, ilości zamawianych towarów oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oznacza podanie przez Klienta co najmniej następujących danych:

  • dane osobowe ( imię i nazwisko ) lub nazwa firmy
  • dane teleadresowe ( ulica, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj )
  • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
  • adres e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja zamówienia

Nieprawidłowo wypełniony formularz nie zostanie przez sklep Superlazienka.pl przyjęty do realizacji.

 

4.Każde zamówienie jest weryfikowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.  Klient otrzyma e-mail o treści „Zamówienie nr…” potwierdzającym wybrane produkty ze sklepu Superlazienka.pl. W odebranej wiadomości, znajduje się link: Potwierdź zamówienie.  Klient wchodząc na link, potwierdza zamówienie do realizacji.

5.Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane.

6. Sklep może odmówić lub opóźnić realizację zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy lub, jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 7 dni roboczych nie będzie możliwe.

7.Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

8.Poprzez złożenie zamówienia Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku: Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym koszty za dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dokonania zakupu z zastrzeżeniem, wyboru płatności przy odbiorze.

10.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towaru objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

11.Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, o takim fakcie Nabywca zostanie bezzwłocznie poinformowany.

12.O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia (telefonicznej bądź poprzez pocztę elektroniczną), która odbywa się w ciągu 24h (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.

§3  Wysyłka i transport

1.Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub w momencie składania zamówienia.

2.Koszt dostawy jest wyliczany w momencie składania zamówienia i obejmuje dostarczenie przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Polski. Nie obejmuje natomiast wniesienia towaru do mieszkania, domu czy biura. Dostawa zamówionych towarów odbywa się w dni powszednie, w godzinach pracy firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.

3.Dostawa realizowana transportem sklepu Superlazienka.pl jest każdorazowo uzgadniana z klientem przez dział transportu drogą telefoniczną lub mailową.

4.W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji, sposobie pakowania lub dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie złożone, doradca handlowy firmy Superłazienka.pl może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

§4 Formy płatności

1. Za zakupy w sklepie Superlazienka.pl można zapłacić w następujący sposób: 

przelew bankowy - przelew należności na konto sklepu

za pobraniem ( kurier ) - płatność gotówką przy odbiorze paczki

ePrzelewy - w przypadku tej formy płatności doliczana jest prowizja w wysokości 2%, która jest dokładnie wyliczona w trakcie składania zamówienia.

2.W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności towar wysyłamy z chwilą wpłynięcia na konto sklepu Superlazienka.pl płatności, wraz z kosztami wysyłki.

3.W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

§5 Gwarancje i reklamacje

1.Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera ,  obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

2.Podstawą gwarancji jest dowód zakupu, czyli faktura VAT.

3.Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem przesyłając pisemne zgłoszenie reklamacji w formie wiadomości e-mail, na adres: sekretariat@superlazienka.pl 
Reklamacja pisemna powinna zawierać następujące informacje:
- Imię i Nazwisko, adres po którym znajduje się produkt, adres e-mail Klienta, numer kontaktowy
- numer faktury wraz z datą
- numer katalogowy produktu oraz nazwę
- określenie wady, ze wskazaniem żądania Klienta

4.Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski (wskazane przez producenta/importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

5.W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Vinti Consulting Group Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Vinti Consulting Group Sp. z o.o. lub Vinti Consulting Group Sp. z o.o., nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

6.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Superłazienka.pl Sp. z o.o. jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Superłazienka.pl Sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7.Jeżeli produkt posiada kartę gwarancyjną produktu i nie została ona wypełniona przez obsługę naszego sklepu, jest ona również ważna z dowodem zakupu.

8. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, ma prawo sporządzić protokół szkody dostępny u spedytora, ma prawo również odmówić przyjęcia przesyłki.
Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki, spisany protokół szkody, oryginał listu przewozowego oraz pisemną reklamację należy przesłać na adres firmy Superłazienka Sp. z o.o. ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań.

Po otrzymaniu dokumentacji reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni.
Protokoły sporządzone po wyjściu kuriera są nieskuteczne. Art. 76 pkt.4 PP (poniżej) nakłada na odbierającego obowiązek udowodnienia, że szkoda powstała podczas transportu a nie w czasie składowania w domu. Co w praktyce jest niemożliwe. 

Art. 76 Prawa Przewozowego 
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 
4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

9.Odpowiedź na reklamację wysłana jest na podany adres przez Kupującego adres e-mail, lub na adres poczty tradycyjnej.

10.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru. 

§6 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1.Klientowi będącemu konsumentem lub Klientowi, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827.
Konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

2.Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy bez podawania przyczyn. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik.

3.Oświadczenie (wzór pisma) o odstąpieniu w formie pisemnej należy przesłać na adres: Vinti Consulting Group Sp. z o.o. ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań.

4.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem lub Klientowi, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta m.in. w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, lub Klienta, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Klienta, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta,  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub Klientowi, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Tobie wszelkie koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas ). Zwrot wpłaconych przez Klienta środków dokonany będzie niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.
W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę Vat, do Kupującego zostanie wysłana korekta do faktury Vat a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury Vat.

6.W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy.

7.W przypadku odstąpienia od umowy, firma Vinti Consulting Group Sp. z o.o., nie ponosi kosztu odesłania towaru.

8.Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

9.Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej potwierdzającej dokonanie transakcji, od której Klient odstąpił.

10.Przesyłki nadane za pośrednictwem Poczty Polskiej, bez opcji sprawdzenia zawartości, nie będą odbierane przez naszą firmę.

§7 Ochrona danych osobowych

1.Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Superlazienka.pl, są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

3.Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

§8 Roszczenia sporne

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Superłazienka.pl Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

3.Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4.Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc ) lub za pośrednictwem ogólnoeuropejskiej platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§9 Postanowienia końcowe 

1.Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.

2.Zawartość sklepu Superlazienka.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu www.superlazienka.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

3.Sklep Superlazienka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep Superlazienka.pl. Wyjątkiem realizacji zamówienia mogą stanowić produkty wycofane z produkcji, o takim fakcie Nabywca zostanie bezzwłocznie poinformowany.

4.Sklep Superlazienka.pl zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia, publikując zmiany na stronach internetowych Sklepu.

5.Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem itd.